Educatie | Periodic S01E01

Same category Entertainment (5839):
Popular videos:
În prima emisiune a acestui sezon, Rosetti face un intro despre cum vede lumea acum, la 131 de ani de când a murit. După ce se familiarizează cu audiența, Rosetti își intră în drepturile depline de prezentator și face o analiză manifest a subiectului care l-a pasionat dintotdeauna: sistemul de învățământ românesc.
http://brrlog.com/periodic/portfolio/_educatie/
Caption:
Principiul de baz? ?i condi?ia necesar? a unui om împlinit sunt reprezentate de abilitatea de a se informa ?i de a crea constructiv ?i independent f?r? a fi controlat din exterior pentru a se îndrepta c?tre o perspectiv? modern?. un profesor universitar obi?nuia s? le spun? studen?ilor c? nu este important ce înve?i în clas?, ci ceea ce descoperi în timpul cursurilor. dar s? fii cu adev?rat educat, din acest punct de vedere, înseamn? s? fii în pozi?ia în care s? te informezi ?i s? creezi pe baza resurselor pe care le ai la dispozi?ie. ?i nu iei oamenii ??tia în serios pentru c? nu ajung nic?ieri la nivel na?ional ?i nici nu trebuie. tot ce au de f?cut este s? intre în comisiile pe educa?ie ?i în consiliul local. acolo se întâmpl? guvernarea care chiar conteaz?. educa?ia este arma secret?. educa?ia este totul! nu avem nevoie de schimb?ri mici. avem nevoie de schimb?ri uria?e, monumentale! ?colile ar trebui s? fie palate! competi?ia pentru cel mai bun profesor ar trebui s? fie crâncen?! cu salarii de ?ase cifre! ?coala ar trebui s? coste enorm guvernul ?i complet gratuit? pentru cet??eni . ca ap?rarea na?ional?. asta e pozi?ia mea!
Tags:  latenight  show  educatie  |  periodic  s01e01 
Videos66

Uploaded:
Number of Views: 45,764
Number of Likes: 2,008
Category: Entertainment
 

You may also like: